STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Skotsko a ostrov Skye - letní toulky Skotskou vysočinou - autobusem

Velká Británie

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Skotsko a ostrov Skye - letní toulky Skotskou vysočinou - autobusem

Neoficiální popis ubytování

Popis
Poznávací zájezd do Skotska, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Kraj obdivuhodných přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands, legendami opředený ostrov Skye, angličtina se skotským přízvukem i stará keltština a svérázní Skotové. To vše patří ke koloritu této země.
Zájezd zahrnuje
dopravu luxusním autobusem#trajekt Amsterdam - Newcastle - Amsterdam#průvodce#2x nocleh ve 4lůžkových kajutách na trajektu s polopenzí#6x ubytování ve Skotsku - hotely (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)#6x snídaně
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(750.000000 CZK)#2lůžková kajuta na trajektu (cena za osobu, omezený počet, na dotaz v CK)(4390.000000 CZK)#1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení, na ověření dostupnosti v CK)(9200.000000 CZK)#vstup Edinburgh castle cca 22 GBP - platba na místě, nutná rezervace předem#vstup Hrad Stirling cca 20 GBP - platba na místě, nutná rezervace předem#vstup Blair castle cca 18 GBP - platba na místě, nutná rezervace předem#vstup Hrad Dunvegan - Skye cca 18 GBP - platba na místě, nutná rezervace předem
Program
Den 1
Odjezd v podvečerních hodinách z ČR, cesta přes Německo do Nizozemska.Den 2
Příjezd do AMSTERDAMU, nalodění na trajekt do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách, výborná večeře formou bufetu.Den 3
Snídaně a ráno kolem 9.30 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU - krátká prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století.Den 4
Oblastí Lowlands pokračujeme do královského STIRLINGU, historická brána do oblasti Highlands, staré město pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna na obranu před Jindřichem VIII. a prohlídka ohromujícího HRADU STIRLING, skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, místo korunovace mnoha skotských králů a královen vč. Marie Stuartovny. Procházka na vrchol ABBEY CRAIG k viktoriánské věži věnované skotskému národnímu hrdinovi Williamu Wallaceovi (Statečné srdce). Odsud se otvírají fantastické výhledy na hrad Stirling. Zastávka na bitevním poli u BANNOCKBURNU, kde skotský král Robert Bruce vybojoval roku 1314 své nejslavnější vítězství a uhájil nezávislost Skotska . Přejezd do oblasti Pitlochry na ubytování.Den 5
HIGHLANDS, typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny v PITLOCHRY, dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce navštěvovaných skotských zámků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, držet si svoji soukromou armádu Atholl Highlanders, čítající asi 90 mužů. Přejezd nádherným krajem hor a údolí do hlavního města Vysočiny INVERNESSU . Prohlídka centra města na břehu řeky Ness. Čas na nakupování suvenýrů i ochutnání místních specialit. Nocleh v oblasti Invernessu .Den 6
Program u nejslavnějšího skotského jezera LOCH NESS, zastavíme u romantických ruin středověkého hradu URQUHART tyčících se nad nejhlubší částí jezera. Procházka ke keltskému hradišti v oblasti a městečko Vysočiny - DRUMNADROCHIT na okraji zálivu Urquhart, obklopeno třemi údolími - Glen Urquhart, Glen Moriston a Great Glen. Procházka a prohlídka městečka vč. Loch Ness Centra, které zkoumá legendu "Nessie". Nahlédneme do zákulisí projektu, uvidíme podmořská plavidla používaná při průzkumech, seznámíme se s technikami hledání. Centrum nabízí pohled na příběh Lochnesské příšery. Program pokračuje u zdymadel Kaledonského kanálu a fakult. možností plavby po jezeře z městečka FORT AUGUSTUS, pátrání po Nessie. Odjezd směr ostrov SKYE, foto zastávka u hradu EILEAN DONAN. Ubytování na 2 noci na ostrově Skye.Den 7
Celodenní výlet po ostrově SKYE, opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish, bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. Na závěr dne PORTREE , prohlídka, večerní městečko.Den 8
Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina - údolí GREAT GLEN s vyhlídkou na nejvyšší horu Británie Ben Nevis (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range s fascinujícími výhledy na Vysočinu. Procházka v jednom z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE. Zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do GLASGOW , možnost večerní prohlídky a posezení v Glasgow .Den 9
Historicky první vesnice Skotska GRETNA GREEN, známá především z historie "svatbami na útěku", krátká zastávka. Překročení hranice s Anglií a prohlídka nejzachovalejší římské pevnosti na HADRIÁNOVĚ VALU - Vercovicia a procházka přímo po římském opevnění. Přejezd do Newcastlu, nalodění, lux. večeře na lodi a plavba Severním mořem.Den 10
Snídaně na lodi, připlutí do nizozemského Amsterdamu - Ijmuidenu, cesta Německem a ve večerních hodinách návrat do ČR.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.