STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Bosna A Hercegovina

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Bosna A Hercegovina

Neoficiální popis ubytování

Popis
Poznáme pro mnohé utajená, ale přesto světově proslulá a známá místa balkánského státu, který beze­sporu patří k nejzajímavějším na Balkáně, ale i v celé Evropě. K tomu si přidejte skvělou jižní část Chorvatska se slavným Dubrovnikem a Korčulou a máte námět na krásnou a nezapomenutelnou dovolenou. Jajce - Plivská jezera - Travnik - Sarajevo - Vrelo Bosne - Mostar - Medjugorje - Neum - Orebič - Ston - ostrov Korčula - Omiš - Dubrovník - ostrov Lokrum Doporučujeme: starobylý Mostar města za hradbami - Dubrovník a Korčula působivé Sarajevo krásné pláže a moře Dalmácie
Ubytovaní
hotel UBYTOVÁNÍ 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum, 2x v Sarajevu) STRAVOVÁNÍ 5x polopenze v Neumu, 2x snídaně v Sarajevu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Zájezd zahrnuje
2x snídani v Sarajevu,#5x polopenzi v Neumu,#dopravu lux. klim. autobusem,#průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 3500 Kč,#a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"#DOPORUČENÉ KAPESNÉ#Fakultativní příplatek:#fakultativní služby,#MĚNA A KURZ#vstupné,
Program
Den 1
1. den zájezdu: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu: Prohlídka města JAJCE , Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky PLIVY . Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER . Návštěva městečka TRAVNIK , které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva. 3. den zájezdu: Prohlídka metropole SARAJEVO , jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v letech 1455 - 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. VRELO BOSNE , prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku. 4. den zájezdu: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo MEDJUGORJE , místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky KRAVICE , které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM . 5. den zájezdu: Pobyt u moře. 6. den zájezdu: Poloostrov PELJEŠAC , městečko OREBIČ , fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA , opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON , saliny a hradby z doby dubrovnické republiky. 7. den zájezdu: Celodenní OMIŠ , malebné městečko ve skalách se strážním hradem. Možnost fakult. výletu lodí po řece Cetinje . Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad , koupání na místní pláži. Průjezd Makarskou riviérou s krásnými výhledy. 8. den zájezdu: Pobyt u moře. 9. den zájezdu: DUBROVNÍK (UNESCO), kouzelné město na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov LOKRUM , botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR. 10. den zájezdu: Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.