STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Kouzelné Alsasko

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Kouzelné Alsasko

Neoficiální popis ubytování

Popis
Nejlepší bílá vína ve Francii, Alsaská vinná stezka 170 km, krásné výhledy na vinice i okolí, hrázděné barevné domy ozdobené květinami, místní kuchyně, sýry. Kraj, který v sobě spojuje to nejlepší z Německa i Francie - německou preciznost a smysl pro řád, pořádek, francouzský šarm a ležérnost. Během putování po Alsasku se ocitneme doslova jako v pohádce, ať už se jedná o Colmar, Riquewihr, Eguishem, Štrasburk se svojí čtvrtí Le Petite - Malá Francie a mnoho dalších zajímavých míst. Zájezdy do Alsaska provází Petr Horák a PhDr. Tomáš Jeřábek. Štrasburk - Alsaská vinná stezka - Obernai - Château du Haut-Konigsbourg - Eguishem - Lapoutroie - Kaysersberg - Riquewihr - Colmar Na co se můžete těšit: půvabné středověké městečko Colmar šarmantní uličky lemované krámy s čerstvými sýry vysoko nad vinohrady Alsaskou vinnou stezku pohádkově barevnou vesničku Riquewihr pitoreskní La Petite France ve Štrasburku
Ubytovaní
hotel UBYTOVÁNÍ 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 29.05. - 02.06. Odjezd A + Plzeň 21.08. - 25.08. Odjezd A + Plzeň Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.
Zájezd zahrnuje
3x snídani,#3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,#průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
Fakultativní příplatek:
Program
Den 1
Ve večerních hodinách odjezd dle nástupních míst směr Plzeň, Rozvadov do Francie (Praha cca 24:00 hod., Plzeň cca 01:00 hod. následující den).Den 2
Ráno příjezd do Š trasburku . Prohlídku začneme návštěvou nejmalebnější části města, tzv. Malou Francií, tedy La Petite France s Vaubanovou přehradou s panoramatickým výhledem a krytými mosty zvané Ponts-Couverts. Tato barevná část Štrasburku s hrázděnými zdobenými domy, spletí romantických uliček podél řeky Ill, vodních kanálů je doslova kouzelná. Následuje pomyslný střed města, gotická katedrála Notre-Dame , honosný Palais Rohan , jenž je přirovnáván k Versailles. Nevynecháme ani tzv. Carré d´Or , Zlatý čtverec, bývalou čtvrt zlatníků s malými zdobenými uličkami obchodníků, typických winstub, pekařství aj. se specifickou téměř venkovskou atmosférou. Den zakončíme vyhlídkovou plavbou po řece Ill k evropským institucím . Odjezd na ubytování.Den 3
Dokončení prohlídky ŠTRASBURKU. Za dřívějšími hradbami procházka přes Neustadt , čtvrť byla postavena v době, kdy bylo město součástí říše a odlišuje se tak od vlastního centra a patří, stejně jako vnitřní město na seznam světového dědictví UNESCO. Poté se vydáme po ALSASKÉ VINNÉ STEZCE, podél které se rozprostírá jedna malebnější obec než druhá. Zastávka ve vesničce Obernai na úpatí masívu Vosges s bohatými renesančními domy z části ještě hrázděnými a zachovalým opevněním, socha sv. Odily. MONT SAINTE ODILLE, hora sv. Odily patří k nejvýznamnějšímu poutnímu místu Alsaska a druhému emblematickému duchovnímu místu hned po katedrále ve Štrasburku . Na závěr majestátní hrad CHÂTEAU DU HAUT-KONIGSBOURG, mezi jehož majitele patřili např. Habsburkové . Hrad z červeného pískovce se tyčí ve výšce 800m již více než 800 let a při dobré viditelnosti se dá dohlédnout až do Alp. Odjezd na ubytování do oblasti Colmaru.Den 4
Eguishem, oblíbená vesnice Francouzů v r. 2013 s pověstí nejlepších vín Francie. Hrázděné domy s květinami, tři donjony bývalého hradu a renesanční fontány nám zpříjemní posezení. Poté se seznámíme s výrobou sýrů a pálenek v nedaleké obci LAPOUTROIE spojené s ochutnávkou. Exkurze do tzv. Sýrárny, kde se vyrábí nejslavnější alsaský sýr Munster a následně se přesuneme do Muzea likérů a pálenek. Městečko Kaysersberg , obklopené dvěma pohořími s vypínající se romantickou ruinou hradu. V centru se nachází např. renesanční radnice či vzácný kostel sv. Kříže. Pitoreskní vesnička Riquewihr přezdívána "perla alsaských vinic" s označením nejkrásnější vesnice Francie. Nejvyšší hrázděný dům v Alsasku, zbytky městských bran a opevnění, okolní vinice, a jeden dům pohádkovější, než druhý si nás zcela získají. V obou posledně jmenovaných obcích najdeme i restaurace s Michelinskou hvězdou. Na závěr dne fakult. možnost stylové večeře v tradiční winstub restauraci. Návrat na ubytování.Den 5
Colmar , navštívíme historické centrum rodiště Bartholdiho, autora Sochy svobody. Hrázděné renesanční domy, z nichž za nejkrásnější je považován dům bohatého kloboučníka, Maison Pfister, církevní stavby, gotický Collégiale Saint-Martin, protestantský chrám Saint-Matthieu, bývalý kostel dominikánů, dnes muzeum Unterlinden. Přes budovu bývalé celnice dojdeme do nejmalebnější čtvrti Colmaru , Petite Venise - Malé Benátky, s kanály, můstky s květinami. Odjezd v brzkých odpoledních hodinách z Colmaru, příjezd do Prahy kolem 22:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.