STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Albánie

Albánie, Albánie

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Albánie

Neoficiální popis ubytování

Popis
Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a užijeme si koupání a pláže Valonského zálivu. Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë - Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor
Ubytovaní
hotel UBYTOVÁNÍ 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánech, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 9x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 30.05. - 10.06. Odjezd F + Jihlava, Brno, Bratislava 04.07. - 15.07. Odjezd F + Jihlava, Brno, Bratislava 29.08. - 09.09. Odjezd F + Jihlava, Brno, Bratislava Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.
Zájezd zahrnuje
9x polopenzi,#dopravu lux. klim. busem,#pobytovou taxu,#průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř#DOPORUČENÉ KAPESNÉ#fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"#Fakultativní příplatek:#MĚNA A KURZ#UPOZORNĚNÍ#vstupné,#výlety mikrobusy a lodí cca 55 € /os.,
Program
Den 1
Odjezd z ČR , tranzit do Chorvatska, půldenní zastávka v DUBROVNÍKU s prohlídkou a koupáním, odjezd do Černé Hory, ubytování .Den 3
Přejezd do Albánie , výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI spjatá s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, s jeho sídelním hradem, bazarem a dervišským klášterem. Večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s výhledy na ostrůvek SAZAN a Karaburunský poloostrov.Den 4
Pobyt u moře , podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia , muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 €/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5 €/os.).Den 5
Výlet do města BERAT , horní "bílé město", byzantské kostelíky, slavné muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica. Odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE , a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.Den 6
Výlet místními mikrobusy (cca 20 €, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.Den 7
Dopoledne turistika v národním parku v Llogardském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do "Caesarovy soutěsky". V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.Den 8
Zastávka v TEPELENË , rodiště Aliho Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi. Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.Den 9
Fakult. lodní výlet (cena cca 25-30 €, dle počtu účastníků) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta Haxhi Aliu , skalní útes GRAMA , nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN . V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakult. výletu mikrobusem (cena cca 20 - 25 €, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.Den 10
Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne krátká návštěva města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, přejezd po dálnici do hlavního města TIRANY , procházka po Skanderbegově náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity a věhlasného Národního muzea s bohatými sbírkami, přejezd do ČERNÉ HORY .Den 11
Dopoledne zastávka v KOTORU a odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko do ČR.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.