STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Albánie - domov orlů z Prahy

Albánie, Albánie

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Albánie - domov orlů z Prahy

Neoficiální popis ubytování

Popis hotelu

Hotel **/*** (7 nocí): v Makedonii jsou všechny hotely umístěny u Ohridského jezera, max. 600 m od jezera, některé hotely se nachází u moře.

Funkčně vybavené dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnou a většina s TV. Většina z nich má balkon

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Program

3 země: Albánie, Řecko a Makedonie • Butrint - balkánské Pompeje • zelené Korfu • Gjirokastër - město Stříbrných střech • Berat - Město tisíce oken • makedonský Ohrid • pro zájemce plavba lodí po Ohridském jezeře • Krujë a Tirana - bývalé a současné hlavní město Albánie


Den 1
Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Přelet do Tirany charterovým letadlem. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Po příletu setkání s průvodcem. Transfer do hotelu, večeře a přenocování.

Den 2
Po snídani vystěhování z hotelu. Přejezd ve směru města Vlora, které leží ve stejnojmenné zátoce, na rozhraní Jónského a Jaderského moře. Vlora má dlouhou historii a pravou středomořskou atmosféru a dnes je známá především jako místo, kde v roce 1912 byla vyhlášena nezávislost Albánie. Následně přejezd k pozůstatkům města Apollonia, které bylo ve starověku začátkem balkánské části obchodní cesty Via Egnatia a přístavním městem, které bylo kdysi proslulé trhem s otroky. Dnes je to archeologické naleziště, kde uvidíme mimo jiné: římský odeon, fragmenty chrámu Artemis z přelomu 1. - 2. století, budovu konzula nebo knihovnu. Dále se vydáme na jih, pojedeme pobřežní trasou ve směru města Butrint. Cestou navštívíme zátoku Porto Palermo, ve které se nachází tvrz Aliho Pashy z Tepeleny. Budeme také obdivovat nádherné výhledy na moře a hory prudce padající do moře. Nedaleko se nachází úkryt pro ponorky, postavený za vlády Envera Hodži. Cestou mineme městečko Himare, založené Řeky, dnes oblíbené díky písečným plážím. Ubytování, večeře a přenocování v hotelu v Sarandě nebo v Gjirokastëru.

Den 3
Po snídani a vystěhování z hotelu se vydáme do přístavu, odkud poplujeme trajektem na ostrov Korfu. Navštívíme jeho hlavní město - město Korfu (staré město je zapsáno na seznamu UNESCO). Město je rozděleno do několika částí a je zajímavou architektonicko-kulturní směsicí. Uvidíme mimo jiné: starou pevnost, palác sv. Michala a Jiřího, náměstí Esplanáda a radnici. Procházka slavnou ulicí Liston s arkádami, kde jsou umístěny vkusné kavárny a obchody. Ulice nás zavede ke kostelu sv. Spiridona Miracoulouse - patrona ostrova. Následně přejezd na poloostrov Kanoni, ze kterého uvidíme panorama Pontikonissi (Myší ostrov), který je vizitkou ostrova. Návrat do přístavu a transfer do Sarandy nebo Gjirokastëru. Večeře v hotelu.

Den 4
Po snídani přejezd do města Butrint zvaného balkánskými Pompejemi. Toto starobylé přístavní město se nachází na kopci a je obklopeno vodou ze tří stran. Je to jedna z nejzajímavějších archeologických lokalit v této části Balkánu, která je zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Během procházky uvidíme mimo jiné: pozůstatky římských lázní, agoru, amfiteátr, Asklepiův chrám, slavnostní alej a chrám bohyně Minervy. Následně se vydáme do Gjirokastëru. Gjirokastër - "město Stříbrných střech", jedno z nejznámějších měst v Albánii, které se nachází v údolí řeky Drinos v jižní části země (je zapsáno na seznamu UNESCO vzhledem k tomu, že se jedná o jedno ze dvou albánských měst-muzeí). Centrálním bodem je citadela (z 13. století) ležící nad městem, která byla postavená osmanskými Turky. Ze zdi pevnosti můžeme obdivovat výhled na charakteristické stavby města. V areálu pevnosti se nachází Hodinová věž s malým kostelem. Ve městě se také dochoval starý bazar a mešita ze 17. století. Gjirokastër je také rodným městem bývalého albánského diktátora Envera Hodži. Ubytování v hotelu ve městě Fier nebo Berat, večeře a přenocování.

Den 5
Tento den navštívíme druhé ze dvou měst-muzeí. Berat je cca 2500 let staré město, jedno z nejstarších a nejzajímavějších měst v Albánii. Často je Albánci nazýváno Městem tisíce oken. Během procházky uličkami starého města uvidíme mimo jiné: historické domy, pevnost Kalaja Berati a navštívíme v ní muzeum ikon známého malíře Onufriho. Následně se vydáme do Makedonie, do Ohridu, města zapsaného na seznamu UNESCO. Večeře a přenocování v hotelu v Ohridu (nebo v okolí).

Den 6
Po snídani prohlídka města Ohrid, které se nachází u jezera. Během procházky historickými uličkami uvidíme mimo jiné: pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s cennými freskami, kostel sv. Pantalejmona na kopci Plaošnik a divadlo z římské doby. Prohlídku zakončí pohlednicový výhled na pravoslavný kostel sv. Jovana Kanea, který se nachází na útesu vysoko nad vodami jezera. Odpoledne pro zájemce možnost fakultativního výletu (za příplatek cca 45 EUR/os.) - plavby lodí po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Nauma. Klášter sv. Nauma je mystickým místem, kde lze podle legendy po přiložení ucha k hrobu světce slyšet tlukot jeho srdce. Navštívíme pravěkou osadu na vodě v Zátoce kostí. Následně nás čeká skvělá plavba po pramenech řeky Černý Drin. Je to úžasné místo, kde lze slyšet pouze zvuky přírody. Nebude chybět také ochutnávka místních specialit. Dozvíme se také, jak se vyrábějí slavné Ohridské perly. Večeře a přenocování v hotelu v Ohridu (nebo v okolí).

Den 7
Snídaně. Přejezd do Albánie. Trasa vede přes město Elbasan do Drače. Jak v dávných dobách, tak i dnes, jeden z největších přístavů na Jadranu a současně město s dlouhou historií, kterou poznáme během procházky podél pozůstatků raně středověkých obranných hradeb. Nejvýznamnější památkou starověkého Dyrrachia je amfiteátr o délce cca 120 m, díky čemuž je největším na Balkáně. Další trasa nás zavede do města Krujë nazývaného albánským Krakovem. Původní albánské budovy a starý bazar nám umožní přenést se do minulosti. Ve městě uvidíme Skanderbegovo muzeum věnované největšímu národnímu hrdinovi Albánie. Následně přejezd do Tirany. Během procházky ulicemi města uvidíme mimo jiné: Skanderbegovo náměstí, Pyramidu (dříve mauzoleum Envera Hodži), prezidentský palác a kongresový palác. Ubytování v hotelu v okolí Tirany nebo Drače, večeře a přenocování.

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu. Transfer:
- pro klienty, kteří se vracejí do ČR - transfer na letiště, odlet do ČR.
- pro klienty zůstávající na druhý týden pobytu - přejezd do vybraného hotelu.


Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy jsou žádány, aby si vzaly šátek na hlavu - ke vstupu do kostela/mešity.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3. měsíce po datu návratu)!

Víza

Cestovní pas/občanský průkaz
Občanský průkaz/cestovní pas musí být platný minimálně 3 měsíce po návratu z Albánie.

Upozornění! Informace o cestovním pase (číslo pasu nebo číslo občanského průkazu, datum vydání a datum platnosti) musí být v rezervaci doplněny max. do 10. pracovních dní před datem odletu. Pokud se prodej uskuteční později, neprodleně doplňte tyto údaje.

Účast a realizace tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Upozornění!!! V případě cestování mladistvých do Albánie:
- jestliže mladistvý cestuje pouze s jedním z rodičů, musí mít notářsky ověřený dopis od druhého rodiče, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, který vyjadřuje souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do Albánie.
- pokud mladistvý cestuje pod dohledem dospělých osob, které nejsou uvedeny v rodném listu, je opatrovník povinen mít notářský dopis od obou rodičů, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, ve kterém rodiče souhlasí s cestou dítěte do Albánie.

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do/z Tirany, letištní taxy, ubytování (7 nocí), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, stravování: snídaně (7) a večeře (7), služby průvodce.

Základní cena nezahrnuje: povinný poplatek ve výši 140 EUR/os. - je to balíček zahrnující vstupenky do navštěvovaných objektů, služby místních průvodců, Tour Guide systém, spropitné, atd. (tento povinný poplatek se platí v hotovosti v EUR přímo průvodci na místě). Dále základní cena nezahrnuje fakultativní výlety, další jídla (která nejsou uvedena v ceně zájezdu) a jiné osobní výdaje.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.