STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Česká Kanada - Dovolená Plná Zážitků

Česká republika

Recenze

Recenzi k hotelům mohou přidávat všichni zákazníci, kteří si u nás zakoupili zájezd. Po návratu z dovolené je jim zaslán odkaz na webovou stránku, kde mohou recenzi na hotel přidat.

Hodnocení hotelů probíhá formou 1 – 10, kdy 1 znamená nejmenší spokojenost a 10 naprostou spokojenost. Výsledné skóre je vypočítáno průměrem všech hodnocení. Recenze se zobrazují podle data přidání od nejnovější po nejstarší.

Hodnocení hotelů neověřujeme.

U textových recenzí upravujeme gramatické a pravopisné chyby, jejich sdělení a obsah ponecháváme beze změny.

V rámci zachování bezpečnosti na internetu nezobrazujeme recenze, které:

  • Obsahují osobní a citlivé údaje
  • Obsahují nadávky, sexuální, rasové, diskriminační a další amorální narážky
  • Obsahují nevhodný, propagační a podvodný obsah nebo spam
  • Obsahují informace, které nesouvisí s pobytem

Vzhledem k neustálé modernizaci hotelů a vylepšování služeb si vyhrazujeme právo nezobrazovat recenze starší 48 měsíců.

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Česká Kanada - Dovolená Plná Zážitků

Neoficiální popis ubytování

Neoficiální právně nezávazný popis ubytování má pouze informativní charakter. Popis ubytování a rozsah služeb se může u jednotlivých cestovních kanceláří lišit.
Popis
Zájezd vás zavede do tajemné krajiny na pomezí jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska, na jihozápad Českomoravské vrchoviny. Zvlněná krajina s hustými lesy, rybníky a pasoucími se stády bizonů evokuje zemi na severu amerického kontinentu. Z řídce osídlené krajiny vystupují kláštery, hrady, zámky a malebná historická města, která jsou na seznamu UNESCO. Navštívíme i sousední Rakousko, kde poplujeme údolím Dunaje v oblasti Wachau, kterou prestižní časopis označil za nejkrásnější historické místo na světě. Vykoupeme se ve slané vodě stylového aquaparku v rakouském Gmündu. Zážitkem je i ubytování v penzionu na ranči, kde se každý den můžete vídat s osly nebo koňmi. zámek Červená Lhota - Slavonice - hrad Landštejn - Klášter - Nová Bystřice - údolí Wachau - Melk - Dürnstein - Kremže - Havlova hora - Bizoní ranč - Litschau - Gmünd - Blockheide - Sole Felsen - Heidenreichstein - Dačice - Nová Říše - Telč - hrad Roštejn - Jindřichův Hradec
Ubytovaní
penzion Hospodářský dvůr s vlastní atmosférou a stylovou restaurací, romantika vesnického statku s knihami místo televize, s možností přímého kontaktu s domácími zvířaty, včetně koní nebo oslů. Na místě můžete ochutnat místní pálenku nebo pivo. penzion UBYTOVÁNÍ 6x ubytování ubytování v penzionu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 6x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 04.08. - 10.08. Odjezd A + Jihlava Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Zájezd zahrnuje
6x polopenzi,, pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska,, průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
Fakultativní příplatek:, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", plavby,, vstupné,
Program
Den 1
1.den zájezdu: Odjezd v dopoledních hodinách dle míst nástupů. Prohlídka zámku ČERVENÁ LHOTA , který hostil filmaře nejedné české pohádky. Vodní palác, jehož architektura se zrcadlí v hladině Zámeckého rybníka, nejvíce proslavila princezna Zlatovláska. Přejezd na ubytování, večeře ve stylové restauraci. 2.den zájezdu: Dopoledne návštěva SLAVONIC , historického městečka, kde se zastavil čas v éře renesance. Prohlídka domů se sgrafitovou výzdobou i působivou síťovou klenbou. Možnost sestoupit do slavonického podzemí nebo vystoupit na věž kostela Panny Marie. Putování krajinou České Kanady, kde se toulal loupežník Grasel, zastávka u prvorepublikového opevnění. Prohlídka zřícenin hradu LANDŠTEJN , jedné z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Po cestě zpět na ubytování zastavíme v obci KLÁŠTER u barokního kostela Nejsvětější Trojice a poté v centru historického městečka NOVÁ BYSTŘICE . 3.den zájezdu: Dopoledne výstup na HAVLOVU HORU s rozhlednou, jež je nejvyšší stavbou svého druhu u nás, a nabízí ucelený výhled na scenérii České Kanady. Procházka atraktivní krajinou a výstup k bizarnímu skalnímu útvaru, jenž nese příznačné jméno "Ďáblova prdel". Návštěva BIZONÍHO RANČE v Rožnově, kde je možné sledovat stáda bizonů a dát si k jídlu bizoní steak, vývar nebo klobásu. Odpoledne prohlídka městečka DAČICE , které roku 1843 dalo světu první kostku cukru. Možnost výstupu na renesanční věž kostela svatého Vavřince, zastávka u světového památníku kostky cukru a prohlídka empírového zámku, zasazeného v areálu anglického parku. Návrat na hotel. 4.den zájezdu: Brzy ráno odjezd na celodenní výlet do rakouského údolí WACHAU (UNESCO), které časopis National Geographic vyhodnotil jako nejkrásnější historické místo na světě. Údolí láká na vinice, excelentní meruňkové knedlíky, impozantní kláštery, středověké hradní zříceniny a historická městečka. Návštěva největšího rakouského barokního kláštera MELK . Možnost vyhlídkové plavby po Dunaji . Následuje prohlídka malebného městečka DÜRNSTEIN . Zájemci mohou vystoupit ke zřícenině hradu, kde byl po návratu z křížové výpravy vězněn anglický král Richard Lví srdce. Prohlídka historického města KREMŽE , které dalo jméno hořčici. Putování po stopách českého krále Přemysla Otakara II. Návrat na hotel. 5.den zájezdu: Prohlédneme si působivý barokní premonstrátský klášter v NOVÉ ŘÍŠI . Navštívíme město TELČ (UNESCO), které má jedinečně zachovalé renesanční náměstí a již 70x se proměnilo ve filmovou kulisu. Prohlídka nově zrekonstruovaných renesančních komnat zámku a zámeckého parku . Možnost výstupu na jednu z věží. Na závěr návštěva hradu ROŠTEJN , který se vypíná na skalním ostrohu. Návrat na ubytování. 6.den zájezdu: Celodenní výlet do rakouského WALDVIERTELU . Zastavíme se u nejhezčího rakouského vodního hradu HEIDENREICHSTEIN , který patří českému rodu Kinských. Prohlédneme si historická městečka LITSCHAU a GMÜND . Možnost vykoupání v akvaparku se slanou vodou, vnějšími i vnitřními bazény SOLE FELSEN nebo procházka v přírodní rezervaci BLOCKHEIDE , kde se nachází obrovité žulové balvany a potemnělé viklany. Krajina tu připomíná Skandinávii. Návrat na hotel. 7.den zájezdu: Prohlídka metropole České Kanady, JINDŘICHOVA HRADCE , který svou architekturou oživuje slávu časů, kdy patřil k významným městům království. Návštěva jednoho z největších českých zámků s působivým renesančním Rondelem. Procházka historickým centrem a balancování po vyznačeném 15. poledníku. Představení Krýzových jesliček - největšího lidového mechanického betlému na světě. Odpoledne odjezd domů.