STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Francie - Romantická Paříž A Versailles

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Francie - Romantická Paříž A Versailles

Neoficiální popis ubytování

Popis
Vydejte se s námi na letecký poznávací zájezd do Paříže s PhDr. Tomášem Jeřábkem, Petrem Horákem. Zajistili jsme pro vás hotel nedaleko Vítězného oblouku a dalších pamětihodností města. Výborná poloha hotelu vám umožní individuální procházky večerní Paříží, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města . Frederik Chopin před více než 150 lety napsal: "Paříž je všechno, co chceš!" a platí to dodnes. Pro Ernesta Hemingwaye byla Paříž "oslavou života". Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž. Poznávací letecké zájezdy do Paříže 2024 provází PhDr. Tomáš Jeřábek, Petr Horák . Garance skupiny max. 20 - 21 osob. Na co se můžete těšit: výborná poloha hotelu k individuálnímu poznávání umění v světoznámém Louvru jedinečná atmosféra čtvrti La Cité zámek Versailles, symbol francouzských králů Doporučujeme: výborná poloha hotelu k individuálnímu poznávání umění v světoznámém Louvru jedinečná atmosféra čtvrti La Cité zámek Versailles, symbol francouzských králů Orientační ceny: Orientační ceny z roku 2023 Eifellova věž - výtah do 2. patra 18,10 (dítě 12-24 let 8,60, dítě 4-11 let 4,30) Eifellova věž - výtah do 3. patra 28,30 (dítě 12-24 let 13,40, dítě 4-11 let 6,70) Eifellova věž - pěšky do 2. patra 11,30 (dítě 12-24 let 5,40, dítě 4-11 let 2,70) Eifellova věž - pěšky 2.patro + výtah do 3. patra 21,50 (dítě 12-24 let 10,20, dítě 4-11 let 5,10) Pantheon 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma) Justiční palác 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma) Tour Montparnasse 21 Loď po Seině 16 (12-17 let 15, do 12 let 8) Metro - magnetická karta Navigo 2 + jízdné (předpokládáme na jízdy metrem cca 25 €) Příměstský vlak RER - Versailles 9 (zpáteční jízdenka) Invalidovna 14 (občané EU do 25 let vč. zdarma) Vítězný oblouk 13 (občané EU do 25 let vč. zdarma) St. Chapelle 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma) Museum Orsay 14 (občané EU do 25 let vč. zdarma) Orangerie 12,50 Picasso 14 Sacre´Coeur 7 Muzeum Louvre - vstupné a rez. poplatek 600 Kč dospělý, do 25 let zdarma - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odletem , Versailles zámek a zahrady - vstupné a rez. poplatek 850 Kč dospělý, 5-24,9 let 260 Kč, dítě do 4,9 let zdarma - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem INFORMACE KE VSTUPŮM Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 55 €, 4 denní karta - 70 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí. UPOZORNĚNÍ Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení. DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 180 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak. POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek. MĚNA A KURZ EURO (značení €) Cestovní dokumenty, očkování, pojištění: CESTOVNÍ DOKUMENTY Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK) Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním. Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč) Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%) Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na .
Ubytovaní
hotel*** s výbornou polohou v pařížské čtvrti Levallois-Perret/Clichy, v blízkosti významných památek města. Snídaně formou bufetu, TV, Wi-Fi, hotel. terasa. Výhodou je i stanice metra před hotelem (cca 150 m) a blízkost obchodů, kaváren a restaurací. hotel*** UBYTOVÁNÍ - 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - hotel*** s výbornou polohou v pařížské čtvrti Levallois-Perret/Clichy, v blízkosti významných památek města. Snídaně formou bufetu, TV, Wi-Fi, hotel. terasa. Výhodou je i stanice metra před hotelem (cca 150 m) a blízkost obchodů, kaváren a restaurací. - CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek. STRAVOVÁNÍ 3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 29.03. - 01.04. Odjezd L1 04.05. - 07.05. Odjezd L1 30.05. - 02.06. Odjezd L1 20.06. - 23.06. Odjezd L1 12.09. - 15.09. Odjezd L1 19.09. - 22.09. Odjezd L1 26.10. - 29.10. Odjezd L1 Letecky na trase Praha - Paříž - Praha, po Paříži se budeme pohybovat městskou hromadnou dopravou.
Zájezd zahrnuje
3x snídani,#3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,#průvodce CK#příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti,#transfer z/na letiště,
Zájezd nezahrnuje
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"#Fakultativní příplatek:#komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,#místní dopravu,#odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč,#pobytovou taxu,#vstupné,
Program
Den 1
Dle letového řádu odlet s průvodcem do PAŘÍŽE , transfer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti Montmartre , náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika Sacré-Coeur , náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.Den 2
PAŘÍŽ - celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - Vítězný Oblouk, Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité - katedrála Notre Dame , Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura. Individuální volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.Den 3
Po snídani odjedeme na fakultativní výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 9 €). V pozdních odpoledních hodinách navštívíme Invalidovnu a Eiffelovu věž .Den 4
Po snídani dokončení prohlídky Paříže s průvodcem, návštěva muzea LOUVRE , individuální volno. Transfer na letiště a odlet do Prahy. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.