STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Paříž A Versailles

Recenze

Recenzi k hotelům mohou přidávat všichni zákazníci, kteří si u nás zakoupili zájezd. Po návratu z dovolené je jim zaslán odkaz na webovou stránku, kde mohou recenzi na hotel přidat.

Hodnocení hotelů probíhá formou 1 – 10, kdy 1 znamená nejmenší spokojenost a 10 naprostou spokojenost. Výsledné skóre je vypočítáno průměrem všech hodnocení. Recenze se zobrazují podle data přidání od nejnovější po nejstarší.

Hodnocení hotelů neověřujeme.

U textových recenzí upravujeme gramatické a pravopisné chyby, jejich sdělení a obsah ponecháváme beze změny.

V rámci zachování bezpečnosti na internetu nezobrazujeme recenze, které:

 • Obsahují osobní a citlivé údaje
 • Obsahují nadávky, sexuální, rasové, diskriminační a další amorální narážky
 • Obsahují nevhodný, propagační a podvodný obsah nebo spam
 • Obsahují informace, které nesouvisí s pobytem

Vzhledem k neustálé modernizaci hotelů a vylepšování služeb si vyhrazujeme právo nezobrazovat recenze starší 48 měsíců.

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Paříž A Versailles

Neoficiální popis ubytování

Neoficiální právně nezávazný popis ubytování má pouze informativní charakter. Popis ubytování a rozsah služeb se může u jednotlivých cestovních kanceláří lišit.
1. den
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité-Notre Dame- 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den
Dnešní den v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého "zámeckého architekta" Evropy - to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638-1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense- moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.
4. den
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk- 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje - univerzum

 • 2 ubytování,
 • 2 snídaně,
 • dopravu luxusním autokarem,
 • služby českého průvodce,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje - univerzum
 • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
 • vstupné, místní dopravu, pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc), fakult. výlety
 • vstupné - muzeum Louvre - nutná rezervace v CK (cca 17 Eur, do 25 let zdarma) - platba na místě,
 • vstupné - zámek a zahrady Versailles - nutná rezervace v CK (cca 27 Eur, 5-26 let 10 Eur, dítě do 5 let zdarma) - platba na místě
  Rezervace je nutné nahlásit do CK min. měsíc před odjezdem. Aktuální platba na místě, uvedené ceny jsou orientační.
  Pro termín 27.9. - 1.10. jsou vstupy do Versailles a Louvre na vyžádání
Obecný popis
Zájezd do Paříže, za kouzlem města nad Seinou, které sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.
Ubytovaní
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži - čtvrť Montparnasse, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města. CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
Stravování
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doplňující informace
Orientační ceny z roku 2022 - CENY V EUR
Pantheon 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Justiční palác 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Tour Montparnasse 20
Loď po Seině 15
Metro - magnetická karta Navigo 2 + jízdné (předpokládáme na jízdy metrem cca 25 €)
Příměstský vlak RER - Versailles 9 (zpáteční jízdenka)
Invalidovna 14 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Vítězný oblouk 13 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
St. Chapelle 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Museum Orsay 16 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Eiffelova věž
výtah do 2. patra 17,10 (dítě 12-24 let 8,60, dítě 4-11 let 4,30)
výtah do 3. patra 26,80 (dítě 12-24 let 13,40, dítě 4-11 let 6,70)
pěšky do 2. patra 10,70 (dítě 12-24 let 5,40, dítě 4-11 let 2,70)
pěšky 2.patro + výtah do 3. patra 20,40 (dítě 12-24 let 10,20, dítě 4-11 let 5,10)

Muzeum Louvre - nutná rezervace v CK (cca 17 Eur, do 25 let zdarma) - platba na místě
Zámek a zahrady Versailles - nutná rezervace v CK (cca 27 Eur, 5-26 let 10 Eur, dítě do 5 let zdarma) - platba na místě
Pro termín 27.9. - 1.10. jsou vstupy do Versailles a Louvre na vyžádání

INFORMACE KE VSTUPŮM
Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).
Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 52 €, 4 denní karta - 66 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 160 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.
Povinné poplatky na místě
Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek.