STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Řím, Florencie, Tivoli

Itálie, Lazio, Řím

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Řím, Florencie, Tivoli

Neoficiální popis ubytování

Popis
"Všechny cesty vedou do Říma", tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti Říma. Ta naše tam povede za poznáním dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (antického Říma) a z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa. Cestou se zastavíme ve Florencii, městě, do jehož tváře se tak významně vepsala italská renesance.
Zájezd zahrnuje
doprava autobusem#průvodce#2x ubytování v hotelu na okraji Říma (2lůžkové pokoje)#2x snídaně
Zájezd nezahrnuje
vstupné, pobytovou taxu, splatná na místě
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna(225.000000 CZK)#2x večeře(600.000000 CZK)#1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení)(2000.000000 CZK)#rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí(1200.000000 CZK)#rez. vstupenky do Vatikánských muzeí do 18 let(800.000000 CZK)#Rezervace je nutné nahlásit a uhradit nejpozději 2 měsíce před odjezdem.
Program
Den 1
Odjezd z ČR v poledních hodinách.Den 2
VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím . VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA , Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami.Den 3
Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do "věčného města" ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum - symbol města (exteriér), Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - exteriér, nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi - největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček. Ubytování.Den 4
Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR.Den 5
Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.