STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Norsko - Zlatá Cesta Severu

Norsko, Norsko

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Norsko - Zlatá Cesta Severu

Neoficiální popis ubytování

Popis
Norsko, nejkrásnější severská země. Snad každý, kdo se vypraví do tohoto koutu severní Evropy, je doslova očarován krásou kolem sebe - nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy. Navštívíme střední část země, která se může pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi, které budeme jinde hledat jen marně. Ubytování máme zajištěno vždy ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím - hotely***, hostel***/** . Součástí ceny zájezdu jsou i bohaté snídaně a dvě večeře. Svinesund - Oslo - Gjovik - Lillehammer - údolí Gudbrandsdalen - Dombas - soutěska Romsdalen - stěna Trollů - cesta Trollů - Orlí stezka - Geirangerfjord - Dalsnibba - Jostedalsbreen - Briksdalsbreen - Sognefjord - vodopády Tvindefoss - Voss - Bergen - vyhlídka Floyen - Geilo - Holmenkollen Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN Je celoročně čas stejný jako v ČR; letní čas je zaváděn od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu. POČASÍ V NORSKU Ačkoliv má Norsko pověst poměrně deštivé země, může tu být i dost horko, a to i vysoko na severu. Léto se v Norsku vyznačuje teplotami v průměru o několik stupňů nižšími než u nás, na západním pobřeží a na návětrných svazích hor prší více a častěji. V jižních oblastech počítejte i s teplotami kolem 25°C v letních měsících. Počasí může být velmi proměnlivé. I v létě mohou být chladné večery.
Ubytovaní
Ubytování: Hotel - 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Hostel - 2lůžk.pokoje s vlastním příslušenstvím. hotel***/hostel***/** UBYTOVÁNÍ 4x hotel*** - 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím a 2x hostel***/** - 2lůžk.pokoje s vlastním příslušenstvím Ubytování: Hotel - 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Hostel - 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 6x snídaně převážně formou bufetu, 2x večeře 3. a 4. den. Večeře možné za příplatek v CK. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 30.06. - 08.07. Odjezd A, B 11.08. - 19.08. Odjezd A, B Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení. Na trajektu nejsou polohovací sedadla, pouze sedačky bez místa určení, 2 nebo 4lůžková kabina pouze pro klienty, kteří si tuto službu prostřednictvím CK připlatili.
Zájezd zahrnuje
6x snídani převážně bufetovou formou,#dopravu lux. klim. busem,#průvodce CK#trajekty do Skandinávie a zpět,#vnitrostátní trajekty,
Zájezd nezahrnuje
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"#DOPORUČENÉ KAPESNÉ#fakult. služby,#Fakultativní příplatek:#komplex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč#MĚNA A KURZ#vstupné,#vyhlídkovou plavbu Geirangerfjord,
Program
Den 1
Odjezd z ČR v dopoledních hodinách (Praha cca 10:30 hod) přes Německo na noční trajekt do Skandinávie. Fakultativně možnost ubytování ve 4 nebo 2lůžk. kajutách (délka plavby je cca 8 hodin).Den 2
Podél západního pobřeží Švédska zamíříme k úžině SVINESUND , tvořící přírodní hranici mezi Švédskem a Norskem. Příjezd do OSLA , první část prohlídky města - světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu. Ubytování v hotelu v Oslu.Den 3
Po snídani odjíždíme do GJOVIKU - Hala Fjellhalen, Gjovik Kirke. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER , ležící u největšího norského jezera Mjösa a "srdce Norska" mohutné údolí Gudbrandsdalen . Prohlídka skanzenu Maihaugen a míst připomínající zimní olympijské hry v roce 1994. Z DOMBASU pojedeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen, na úpatí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě. Večer ubytování v hotelu, večeře v ceně zájezdu .Den 4
"ZLATÁ CESTA SEVERU" - divoké údolí Romsdalen, které lemují strmé rozeklané vrcholy a vodopády. Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ - Trollveggen. Výjezd věhlasnou CESTOU TROLLŮ - Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Překonáme Storfjord a ORLÍ STEZKOU dojedeme do městečka GEIRANGER , ležícího v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Výjezd na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1.440 m n.m.) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Večer ubytování v hotelu, večeře v ceně zájezdu.Den 5
Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIKSDALSBREEN . Projedeme nádhernými severskými scenériemi k rameni nejdelšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS a odjezd na ubytování.Den 6
Druhé největší město Norska BERGEN , prohlídka historického centra (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen. Zájemci mohou vyjet lanovkou na vyhlídku Floyen , ze které je vidět centrum města jako na dlani (na vyhlídku je možné vystoupat i pěšky) nebo navštívit známé akvárium. Návrat na nocleh.Den 7
Po snídani pokračujeme podél impozantních vodopádů VORINGFOSSEN na největší evropskou náhorní plošinu Hardangervidda . Cestou zastávka ve středisku zimních sportů GEILO . Po zbytek dne se budeme věnovat prohlídce OSLA, Vigelandův park (více než 200 soch G. Vigelanda), výjezd do dějiště zimní olympiády v HOLMENKOLLENU , zastávka u nově postaveného skokanského můstku, překrásný panoramatický výhled na Oslo. Ubytování v hotelu v Oslu.Den 8
Dokončení prohlídky OSLA , poloostrov muzeí BYGDOY, návštěva Muzea polárních výprav, kde nalezla svůj domov polární loď Fram , na které se plavil Amundsen k severnímu a jižnímu pólu, muzeum Kon-Tiky , Vikingské muzeum. V poledních hodinách odjedeme do Švédska na noční trajekt (délka plavby je cca 8 hodin). Přes území Německa pokračujeme do ČR.Den 9
Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Praha cca 17:00 hod.).

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.