STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Solná komora

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Solná komora

Neoficiální popis ubytování

Anotace
Solná komora je naprosto unikátní oblastí Rakouska s nespočtem jezer, vysokých hor, především pak soli, která se tu těžila již v dobách dávného keltského osídlení. Užijte si dovolenou v Solné komoře s ubytováním v Bad Goisern, které bylo pro udržování starých zvyků a tradic zařazeno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Každý den nás program zavede k některému z jezer, kde se můžeme věnovat turistice, koupání a relaxaci. Užijte si pobyt v Solné komoře, pobyt mezi jezery a horami. V ceně volný vstup do akvaparku v Abtenau.

Zájezd provází Ing. Naděžda Šauerová

Gmunden - zámek Ort - Bad Ischl - Abtenau - Gossauská komora - Hallstatt - Krippenstein - vyhlídka Pět prstů - St. Wolfgang - Schafberg - Bad Aussee - solný důl Altaussee - Toplitzsee - Salcburk
Program zájezdu
1. den zájezdu
Dopoledne odjezd přes České Budějovice (11:00 hod) do Rakouska. Návštěva města GMUNDEN na jezeře Traunsee, které bývalo hlavním překladištěm soli. Dnes je známé zajímavou zvonkohrou na náměstí, typickou bílo-zelenou keramikou ale především jezerním zámkem ORT, spjatým s nespoutanou osobností Jana Salvátora Toskánského. Prohlídka lázeňského střediska BAD ISCHL se slavnou Císařskou vilou, popřípadě zájemci mají možnost vyzkoušet zdejší věhlasné solné lázně. V podvečer příjezd na ubytování a večeři do hotelu v horském středisku ABTENAU.

2. den zájezdu
Výlet do GOSSAUSKÉ KOMORY - příjemná turistika podél jezera GOSAUSEE a GOSAULACKE k Hornímu jezeru Gosausee s fantastickými výhledy na rozeklané vápencové, ledovcem pokryté věže Dachsteinu. Tuto oblast vyhledávala ke svým dlouhým procházkám i císařovna Alžběta "Sisi". Travnaté břehy jezera Gosausee a průzračně čistá voda jsou jako stvořené ke koupání. Odpoledne návrat do Abtenau a možná relaxace a koupání v akvaparku. Večeře a nocleh v hotelu.

3. den zájezdu
Výlet do malebného hornického městečka HALLSTATT, ležícího ve strmém svahu nad Hallstattským jezerem. Po prohlídce města, vyjedeme zubačkou k visuté vyhlídkové plošině nad městem. V okolí jezera se nám nabízí řada dalších zajímavých aktivit, dle přání a chuti každého. Koupání a relaxace na ostrově v Hallstattském jezeře, vyhlídková plavba po jezeře, výjezd lanovnou na vrchol KRIPPENSTEIN (2108 m) s nespočtem turistických tras s výhledy na Dachsteinský ledovec. Úchvatný je výhled na jezero z visuté vyhlídky PĚT PRSTŮ. Odpoledne návrat do hotelu, večeře.

4. den zájezdu
Výlet k jezeru WOLFGANGSEE. Prohlídka starobylého městečka ST. WOLFGANG, zdejší poutní kostel ukrývá zcela unikátní gotický deskový oltář od středověkého Mistra Pachera. Pro zájemce výjezd parní lokálkou nebo pěší výstup na vrchol skalního štítu SCHAFBERG (1783 m) s fantastickým výhledem na celou oblast Solné komory. Odpoledne koupání a relaxace u jezera Wolfgangsee. Návrat na ubytování, večeře.

5. den zájezdu
Výlet k jezerům v okolí lázeňského města BAD AUSSEE, návštěva solného dolu Altaussee, kde byly na sklonku války ukryty umělecké sbírky Adolfa Hitlera pro plánované muzeum v Linci (film "Památkáři"). Autobusem kolem nejfotogeničtějšího rakouského jezera GRUNDELSEE a následný výšlap k jezeru TOPLITZSEE. Již 75 let jsou zde hledány poklady, které nacisté na konci války do jeho vod skryli. Možnost koupání a relaxace, popřípadě vyhlídkové plavby. Večer návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Po snídani projdeme divokou soutězku LAMMERSKÉ PECE. Odpoledne SALCBURK (UNESCO), perla mezi horami. Prohlídka historického centra města - rušné náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, Mozartův rodný dům, náměstí Residenzplatz, Getreidegasse, jedna z nejmalebnějších a nejrušnějších ulic historického centra, zahrady zámku Mirabel. Pro zájemce výjezd lanovkou do pevnosti Hohensalzburg a následná prohlídka. Odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách (Praha cca 22:00 hod).
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
 • vjezd do Salcburku a Hallstattu,
 • 5x ubytování v stylovém horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x polopenzi - snídaně formou bufetu, večeře 3chodové volitelné menu a salátový bufet,
 • vstup do akvaparku v Abtenau,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč,
 • komplexní pojištění včetně storna zájezdu 270 Kč
Nástupní místa
16.07. - 21.07. Odjezd A, E
Sleva
 • Děti do 9,99 let na přistýlce sleva 3 600 Kč, do 13,99 let na přistýlce 2 100 Kč
Podnadpis
KRÁSY PŘÍRODY A DÁVNÁ TAJEMSTVÍ
Podnadpis2
POBYT MEZI JEZERY A HORAMI - RAKOUSKÉ ALPY A JEZERA 2024
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel***
Ikony pro web
oblíbené@ubytování
Na co se můžete těšit
Výjezd parní lokálkou na Schafberg
Visuté vyhlídky nad městem Hallstatt a Pět prstů
Tajemství nacistických pokladů v Solné komoře
Doporučujeme
 • Výjezd parní lokálkou na Schafberg
 • Visuté vyhlídky nad městem Hallstatt a Pět prstů
 • Tajemství nacistických pokladů v Solné komoře
Doprava
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
- 5x ubytování v hotelu
- Hotel *** nabízí stylově vybavené dvou a třílůžkové pokoje (1x rodinný pokoj pro 4 os.) s vlastním příslušenstvím, balkonem, Sat-TV, trezorem a bezplatným internetem. Hotelovým hostům je k dispozici sauna zdarma a volný vstup do aquaparku v Abtenau. 2x týdně hraje večer na náměstí v Abtenau živá hudba.
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 3chodové menu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) - ceny v EUR (€)
Bad Ischl - Císařská vila a zahrady (od 20 os.) 19 €
St. Wolfgang - Schafbergbahn - jízdenka T/Z 43,50 €
Hallstatt - kostnice 2 €
Hallstatt - vyhlídková plavba (cca 50 min.) 15 €, Děti do 13 let 11 €
Krippensteinbahn - 3stupňová lanovka T/Z 37,50 €
Altaussee - vstup do solného dolu 23 €
Salcburk - Hohensalzburg - vstup vč. knížecích pokojů a zubačky T/Z (dospělí) 17,40 €
Soutěska Lammerklamm 7 €
Salcburk - Mozartův rodný dům (dospělí) 12 €


DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 190 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rakousku je, jako v České republice 230 V. Není potřeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Vídeň - Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Telefon: +431 89958 0, 89958 111
Fax PO: +431 8941 200, KO +431 8995 8159
Nouzová linka: +43 676 84964 615
E-mail: vienna@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30 hod
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 11.00 hod

Honorární konzulát Salcburk - Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
Bayerhamerstraße 14c, 5020 Salzburg
Telefon: +43662/879624
Fax: +43 662/81516080
E-mail: hksalzburg@email.cz Salzburg@honorary.cz
Konzulární působnost: spolková země Salcbursko
Provozní hodiny úřadu: úterý 14.00 - 17.00, středa a čtvrtek 09.30 - 12.30

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +43
Centrální tísňové volání - 112
Záchranná služba - 141 nebo 144
Policie - 133
Požárníci - 122
Poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) - 120 nebo 123

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD - Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost. • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země. • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady. • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku. • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů. • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu. • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Ohlasy klientů

18.7.2022
Dobrý den,
včera jsem se vrátila z poznávacího zájezdu z Rakousko - Solná komora.
Jela jsem s vaší cestovní kanceláří již několikrát, ale toto bylo naprosto fantastické. Velikou zásluhu měla průvodkyně paní Naďa. Byla naprosto úžasná. Každý den sršela dobrou náladou, ,znala spoustu informací, organizačně naprosto perfektní. Nikam jsme nemuseli spěchat, nikde jsme zbytečně nečekali. Její přístup byl zkrátka profesionální, lidský a pořád příjemný. Za mě zatím nejlepší průvodkyně, se kterou jsem s vaší CK jela. Zájezd byl sestaven také fantasticky. Každý den nový a jiný zážitek. Hory, památky, jezera, zubačka, lanovka, solný dům, zkrátka každý den něco nového. Pan řidič autobusu byl také velmi příjemný a cesta s ním byla naprosto klidná a bezpečná. Ubytování a stravování bylo také výborné. Počasí nám také přálo a tak vše vyšlo naprosto perfektně.
Ještě jednou, prosím, poděkujte paní Nadě.
A těším se zase na další zážitky s vaší CK.
Marie M.
Jihlava

16.8.2021
Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat za dobře vymyšlený program celého zájezdu Solné komory, bylo to šest úžasných dní. Taky paní průvodkyně Naďa Šauerová byla skvělá. Člověk se stále dobrou náladou, který dovede profesionálně vyřešit každý problém. A pochvalu vyřiďte i panu řidiči. Opravdu to byl pohodový týden plný zážitků.
Martina B.

07.08.2020

Dobrý den, především chci vyjádřit velkou spokojenost se zájezdem do Solné komory. Túry v krásné přírodě, městečka s dostatkem času na posezení u dobrého jídla nebo u kávičky, to je podle mého gusta. A paní Naďa Šauerová byla skvělá, příjemný hlas, informacemi nás nezahlcovala a kolik měla pro nás plánků, to jsem ještě nezažila. Děkuji a zdravím Jarmila J.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.