STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Turistika v údolí Glemmtal

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Turistika v údolí Glemmtal

Neoficiální popis ubytování

Anotace
Údolí Glemmtal je ideální lokalitou pro příznivce turistiky všech náročností. Okolní vrcholy (1900 - 2100 m) jsou travnaté a oblé, protkané nespočtem značených turistických tras s fantastickými výhledy na okolní Alpské masívy. Karta Joker Card, umožňuje zdarma využití lanovek v údolí, místní dopravu a zdejší aquapark. Zájezd je ideální příležitostí i pro ty z vás, kdo si chce udělat program přesně dle svých představ, nezávisle na skupině. Nezbytné zázemí k turistickým výpravám poskytuje osvědčený hotel4* se znamenitou stravou a relaxačním wellness.

Zell am See - Saalbach - údolí Glemmtal - Talschluß - Leogang - Wildenkarkogel - Kohlmaiskopf - Hinterglemm - Reiterkogel - Zwölferhorn - Salcburk
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách do Rakouska. Klimatické lázně ZELL AM SEE, na břehu stejnojmenného jezera, procházka historickým centrem města a jezerní promenádou. Odpoledne příjezd do údolí GLEMMTAL. Středisko SAALBACH, ubytování v hotelu, večeře.

2. den zájezdu
Poznávání údolí GLEMMTAL - Talschluß (Konec údolí) - turistický ráj s trasami nejrůznějších délek a náročností, podél nespočtu vodopádů. Největší lanový park Rakouska TOP OF, zavěšení na laně můžeme "přeletět" celé údolí. Hlavní atrakcí je 200 m dlouhý visutý most Golden Gate Bridge, spojující ve výšce 42 m obě strany údolí a navazující na 1 km dlouhou stezku v korunách stromů. Odpoledne návrat do hotelu, večeře.

3. den zájezdu
Z Leogangu v sousedním údolí, výjezd lanovkou na vrchol Asitz. Méně zdatní turisté se mohou po procházce k vrcholu Asitzkopf (1914 m) vrátit k čekajícímu autobusu a tím se vrátit zpět do údolí Glemmtal. Vrchol Asitzkopf skýtá panoramatický výhled na okolní Alpslé masívy. Zdatnější turisté mohou pokračovat značenou turistickou stezkou přes vrcholy Wildenkarkogel (1910 m), PRÜNDELKOPF (1 881 m) až k vrcholu Kohlmaiskopf (1749 m) a odtud se vrátit lanovkou, popřípadě pěšky, zpět do hotelu.

4. den zájezdu
Dopoledne se nabízí výjezd lanovkou ze sousedního střediska HINTERGLEMM, a následný pěší výstupu na vrchol Reiterkogel (1818 m). Odpoledne se nabízí možnost využití lanovky na severmí stramě udolí na vrchol ZwölferKOGEL (1983 m) s úchvatnými panoramaty na ledovce Vysokých Taurů. Díky kartě Joker Card a husté frekvenci místních autobusů pendlujících údolím si můžeme svůj program udělat podle svých představ.

5. den zájezdu
Volný den, odpočinek a případné koupání v aquaparku v Saalbachu, nebo turistika s využitím lanovky Schattbergbahn a následně po dálkové hřebenové stezce Pinzgauer Spaziergang přes vrcholy vyšší 2000 m.

6. den zájezdu
Po snídani odjezd na prohlídu SALCBURKU (UNESCO), "Řím severu" - historické centrum, Getreidegasse - Mozartův rodný dům, Domplatz, pevnost Hohensalzburg , zámek Mirabel s velkolepými zahradami. Příjezd do ČR ve večerních hodinách, Praha cca ve 22.00 hod.
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
 • 5x ubytování v hotelu **** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem,
 • 5x polopenzi - snídaně formou bufetu, večeře o 4 chodech (krajové speciality) a salátový bufet, 5x odpolední svačina (koláč, uzenina),
 • volné využití hotelového wellness a WiFi,
 • kartu Joker Card - zdarma veškeré lanovky, pravidelné autobusové linky v údolí, aquapark v Saalbachu,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné mimo kartu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč - na vyžádání v CK,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč
Nástupní místa
29.06. - 04.07. odjezd A
30.07. - 04.08. odjezd A
Sleva
 • děti se dvěma dospělými na pokoji - dítě do 11,99 let sleva 6 000 Kč, dítě 12-15,99 sleva 4 000 Kč
Ubytovaní
hotel **** v Saalbachu nabízí prostorné, designové dvoulůžkové pokoje a rodinné apartmány s vlastním příslušenstvím, Sat-TV, WiFi a balkonem. Hotelovým hostům je k dispozici wellness a saunový svět.
Podnadpis
S KARTOU JOKER CARD, POBYT V TURISTICKÉM RÁJI, HOTEL 4*
Podnadpis2
TURISTIKA RAKOUSKÉ ALPY, DOVOLENÁ V RAKOUSKU 2024
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel****
Ikony pro web
oblíbené@karta@ubytování
Orientační ceny vstupného
Glemmtal - Golden Gate Bridge 9 €
Salcburk - Hohensalzburg - vstup vč. knížecích pokojů a zubačky T/Z (dospělí) 15,50 €
Salcburk - Mozartův rodný dům (dospělí) 11 €
Salcburk: Residence 12 €

V ceně zájezdu je zahrnuta "Joker Card", která zajišťuje bezplatné využití vybraných lanovek (každou vždy 1x denně T/Z), linkové autobusové dopravy v údolí, projížďky lodí, bezplatné návštěvy některých muzeí a bazénu v celém údolí Glemmtal. Na některé atrakce v údolí obdržíte na základě této karty pouze slevu. Více informací najdete na http://www.ckmauthner.cz/saalbach-hinterglemm-joker-card
Na co se můžete těšit
 • Turisticky příjemná oblast údolí Glemmtal
 • Karta Joker Card v ceně
 • Odpočinek, koupání, turistika
 • Visutý most Golden Gate Bridge
Příznaky termínů
A667-24-1%Doobsazení pro muže
Doprava
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
- 5x ubytování v Saalbachu, hotel **** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím a balkonem
- Hotel **** v Saalbachu nabízí prostorné, designové dvoulůžkové pokoje a rodinné apartmány s vlastním příslušenstvím, Sat-TV, WiFi a balkonem. Hotelovým hostům je k dispozici wellness a saunový svět.
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze - snídaně formou bufetu, večeře o 4 chodech (krajové speciality) a salátový bufet, 5x odpolední svačinka (koláč, uzenina). Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Orientační ceny
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) - ceny v EUR (€)
Glemmtal - Golden Gate Bridge 9 €
Salcburk - Hohensalzburg - vstup vč. knížecích pokojů a zubačky T/Z (dospělí) 15,50 €
Salcburk - Mozartův rodný dům (dospělí) 11 €
Salcburk: Residence 12 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 70 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. V ceně je zahrnuta regionální karta výhod Joker Card - zdarma veškeré lanovky, pravidelné autobusové linky v údolí, koupaliště v Saalbachu, více na https://www.saalbach.com/en/summer/joker-card. Vstupné do navštívených objektů a ostatní vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů mimo kartu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
Cestovní dokumenty, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
PPojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rakousku je, jako v České republice 230 V. Není potřeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Vídeň - Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Telefon: +431 89958 0, 89958 111
Fax PO: +431 8941 200, KO +431 8995 8159
Nouzová linka: +43 676 84964 615
E-mail: vienna@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30 hod
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 11.00 hod

Honorární konzulát Salcburk - Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
Bayerhamerstraße 14c, 5020 Salzburg
Telefon: +43662/879624
Fax: +43 662/81516080
E-mail: hksalzburg@email.cz Salzburg@honorary.cz
Konzulární působnost: spolková země Salcbursko
Provozní hodiny úřadu: úterý 14.00 - 17.00, středa a čtvrtek 09.30 - 12.30

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +43
Centrální tísňové volání - 112
Záchranná služba - 141 nebo 144
Policie - 133
Požárníci - 122
Poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) - 120 nebo 123

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD - Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost. • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země. • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady. • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku. • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů. • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu. • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Ohlasy klientů
13.7.2023
Dobrý den,
chtela bych poděkovat za moc pěknou dovolenou, v pondělí jsme se vrátili ze zájezdu z Rakouska, Saalbach- Hinterglemm.
Výborná organizace všech výletů, pěkné ubytování, výborné stravování, milá obsluha v hotelu.
Velké poděkování patří průvodkyni paní Kamile za vyprávění po cestě a vzornou péči o nás.
D.
18.7.2022
Dobrý den,
chtěla bych Vám moc poděkovat za úžasně zorganizovaný zájezd. Byly jsme velice spokojeni a to jak s výběrem hotelu, tak s průvodcem. Musím velice pochválit pana průvodce Tomasze Kedziora. Všechno nám vysvětlil, poradil, naplánoval. Všechno nám krásně vyšlo, pan průvodce znal okolí velice dobře, takže nám povídal i zajímavosti. Myslím, že je to doopravdy člověk na svém místě a musím ho ještě jednou velice pochválit. Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni, byl na vysoké úrovni, kdy jídlo nemělo jedinou chybičku a nikdy nic nechybělo a venkovní posezení před hotelem překrásné. Personál velice příjemný, usměvavý a ochotný. Na pokoji uklizeno každý den včetně výměny ručníků.
Ještě jednou velké díky za super zájezd.
Lucie P. + Alena P. 16.8.2021
Dobrý den!
Chci Vám poděkovat za moc pěknou dovolenou, včera jsme se vrátili ze zájezdu z Rakouska, Saalbach- Hinterglemm.
Výborná organizace všech výletů, pěkné ubytování, výborné stravování, milá obsluha v hotelu.
Velké poděkování patří i řidiči za bezproblémovou a klidnou jízdu a hlavně za vzornou péči o nás průvodci Tomášovi (Tomasz Kedzior).
Vše s celou skupinou pravidelně konzultoval, vše přizpůsoboval požadavkům a přáním nás všech.
Přeji Vám všem zdraví, hodně elánu a trpělivosti do dalších dnů, měsíců, let....!
S pozdravem!
Kateřina S.

23.8.2020
11. - 16.8.20 jsme se zúčastnili zájezdu do Rakouska - turistika v údolí Glemmtal.
S programem zájezdu jsme byli velmi spokojeni. Můžeme jen doporučit.
Nemělo to chybu. Ke spokojenosti také hodně přispěl průvodce pan Tomasz Kedzior.
Byl opravdu dobrý.
Zdraví
Antonín R, Martin a Petr K.
Brno

18.8.2020 V noci jsme dorazili domů z nádherného pohodového vašeho zájezdu do údolí Glemmtal…. Moc díky, vše v pohodě a v pořádku a navíc s profíkem , jakým je průvodce Tomáš z Těšínska to bylo bez chyby, řidiče nevyjímajíc… Díky B z Pardubic 17.8.2020 Dobrý den, chtěli bychom poděkovat vašemu průvodci panu Tomaszovi Kędziorovi za krásné chvíle prožité na zájezdu v Rakousku, v údolí Glemmtal. To, že zájezd se opravdu povedl, bylo zásluhou pěkného počasí, dobré party lidí, ale hlavně vynikajícím průvodcem. Velké díky patří i panu řidiči Mirkovi, který nás odvezl na dovolenou i dovezl zpět domů bez nehody a byl rovněž milý během celé cesty. Děkujeme Halina a Zdeněk

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.