STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Velký okruh Řeckem s koupáním na ostrově Zakynthos

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Velký okruh Řeckem s koupáním na ostrově Zakynthos

Neoficiální popis ubytování

Popis
Atraktivní letecký zájezd nám představí bájnou zemi pod Olympem a kolébku řecké civilizace. Během devíti dnů navštívíme nejvýznamnější památky UNESCO - "bílou " Soluň - rodiště Cyrila a Metoděje, vznášející se kláštery v Meteoře, v Delfách budeme věštit budoucnost společně s Pýthií, poplujeme přes slavný Korinth, zaposloucháme se do starých tragédií v antickém divadle v Epidauru a v Olympii "budeme soutěžit se sportovci" ve starověkých olympijských hrách. V Aténách vystoupáme na slavnou Akropoli, spatříme slavný Aeorpagus, místo kazatele sv. Pavla a tak jako jiným i nám učaruje umělecká čtvrť Plaka. Řecko je však nejen historie, ale také vynikající středomořská kuchyně, mezedes, ryby, rakija a vína... Na závěr našeho putování strávíme dva nádherné dny relaxace na krásných plážích Jónského moře na ostrově Zakynthos. SOLUŇ (UNESCO) • METEORA (UNESCO) • THERMOPYLY • DELFY (UNESCO) • ATÉNY (UNESCO) • ATTICKÉ POBŘEŽÍ • SOUNION • PIREUS (UNESCO) • KORINT (UNESCO) • MYKÉNY (UNESCO) • TÍRYNS (UNESCO) • NÁFPLIO (UNESCO) • EPIDAUROS (UNESCO) • OLYMPIA (UNESCO) • ZAKYNTHOS (UNESCO)
Doprava
Doprava do Řecka je zajištěna z Vídně leteckou společností Ryanair. Odbavované zavazadlo do nákladního prostoru může mít max. 20 kg. Příruční zavadlo max. o rozměrech 40 × 25 × 20 cm. Podrobné informace o službách letecké přepravy zde Doprava z Řecka - z ostrova Zakynthos je zajištěna leteckou společností Smart Wings, typ letadla Boeing 737. Odbavované zavazadlo do nákladního prostoru může mít max. 23 kg. Limit pro příruční zavazadlo na palubě je 8 kg. Podrobné informace o službách letecké přepravy zde LETOVÉ ČASY: VIE - SKG: 13:50 - 16:35 ZTH - BRQ: 08:05 - 09:25 ZTH - PRG: 09:25 - 10:55 Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem.
Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha/Vídeň-Thessaloniki • leteckou přepravu Zakynthos-Brno/Praha • letištní taxy a palivový příplatek • odbavené zavazadlo 20 kg tam i zpět, příruční palubní zavazadlo zpět • transfery letiště/hotel/letiště • trajekt na Zakynthos • 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelích 3* • 9× snídaně • 8x večeře • průvodcovské služby během okruhu, delegátské služby na Zakynthosu
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 6.690 Kč • místní průvodci v archeologických areálech cca 30 € • pobytová taxa v hotelech cca 27 €/pokoj • pojištění léčebných výloh a storna 890 Kč • připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč Předpokládaná částka na vstupy cca 100 €.
1. den
Odlet z Prahy nebo Vídně do Soluně, druhého největšího města Řecka, transfer do hotelu, ubytování, večeře.
2. den
Po snídani se budeme věnovat Soluně. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili "vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.
3. den
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.
4. den
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum, které patří k nejvýznamnějším na světě a ukrývá takové skvosty jako je mykénské zlato, obrovskou kolekci skulptur, hrnčířských výrobků a šperků. Návrat do hotelu, večeře.
5. den
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, mezi Aténami a mysem Sounion, kterému se také říká Apollónovo pobřeží podle malého Apollónova chrámu ve Vouligmeni. Projíždět budeme kolem členitého pobřeží se zlatavými písečnými plážemi, nížinami a lesy až k cíli naší cesty - mysu Sounion. Jeho dominantou je Poseidonův chrám z 5. stol. př. n. l. - 16 impozantních bělostných mramorových sloupů tyčících se 60 metrů nad hladinou Egejského moře. Cestou zpět se zastavíme v Saronském zálivu, abychom navštívili jeden z nejdůležitějších středomořských přístavů Pireus. V podvečer si v centru Atén vychutnáme uměleckou atmosféru starobylé Plaky s labyrintem uliček a katedrálou Mitropoli, množstvím obchůdků se starožitnostmi i suvenýry, byzantských kostelíků a muzeí. Budeme mít možnost vychutnat si večeři ve svém volnu v některé z romantických taverniček a pozorovat kolorit místních starousedlíků i pouliční malíře zachycující půvab této čtvrti. Nocleh v Aténách.
6. den
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - "nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.
7. den
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.
8. den
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.
9. den
Celodenní relaxace a odpočinek u moře na ostrově Zakynthos. Večeře, nocleh.
10. den
Transfer na letiště a odlet do Brna nebo Prahy dle Vašeho výběru. HLEDÁME PÁNA NA DOOBSAZENÍ!

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.