STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Rumunsko - Maramureš A Rodna

Rumunsko, Ostatní

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Rumunsko - Maramureš A Rodna

Neoficiální popis ubytování

Popis
Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polodivokých koní. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme. Během poznávacího zájezdu budeme ubytováni v hotelu*** za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.
Ubytovaní
UBYTOVÁNÍ 5x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 5x polopenze + 1x svačina. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 11.08. - 18.08. Odjezd G + Jihlava, Brno Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Zájezd zahrnuje
1x svačinu,#5x snídani,#5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,#5x večeři,#dopravu lux. klim. autobusem,#průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení#DOPORUČENÉ KAPESNÉ#Fakultativní příplatek:#komplexní pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč#MĚNA A KURZ#UPOZORNĚNÍ#vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Program
Den 1
1. den zájezdu: V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska. 2. den zájezdu: Ráno příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku UNESCO ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře BIRSANA , přejezd na ubytování do krásného horského střediska BORSA , které leží na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA , ubytování, následuje svačina na hotelu, dále vyrazíme na výlet s pomocí lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU (2 hod. ˇ400 m ), večeře v hotelu. 3. den zájezdu: Snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1611 m) v pohoří RODNA , pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI (3 hod., ^ 300 m, ˇ 300 m) nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2158 m, 6 hod., ^700 m, ˇ700 m), zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2048 m) přímo na hotel (8 hod., ^700 m, ˇ1 000 m). 4. den zájezdu: Lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1847 m). Následuje strmý sestup do údolí poblíž hotelu (8 hod., ^700 m, ˇ1 000 m), možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod., ^400 m, ˇ200 m), večeře. 5. den zájezdu: Autobusem přejedeme do městečka VISEU DE SUS , výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře. 6. den zájezdu: Z městečka Borşa vystoupáme na nejvyšší vrchol Rodny, kterým je kamenitý PIETROSUL (2303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy (7-8 hod., ^1300 m, ˇ1300 m), nebo klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1895 m) pod hlavním vrcholem (5 hod., ^950 m, ˇ9500 m), autobusem zpět do hotelu, večeře. 7. den zájezdu: Odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední nákupy), cestou se zastavíme u dřevěného kostelíka (UNESCO) ze 17. století, který leží ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA , navštívíme Veselý hřbitov v SAPINTĚ , odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR. 8. den zájezdu: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.