STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Jižní Morava - Lednicko-Valtický Areál

Česká republika

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Jižní Morava - Lednicko-Valtický Areál

Neoficiální popis ubytování

Anotace
Atraktivní zájezd za poznáním jedinečných památek jižní Moravy s výletem na Slovensko. Čeká nás především Lednicko - Valtický areál, nekonečný krajinářský komplex, jehož osu tvoří zámek ve Valticích a zámek v Lednici. Můžeme se těšit na prohlídku jedinečné funkcionalistické Vily Tugendhat, na výlety do královského Znojma, Mikulova, k přírodním památkám. Navštívíme Habánské muzeum ve městě Veľké Leváre, unikátní Malovaný sklep v Šatově, Slovanské hradiště v Mikulčicích. Ochutnáme výborná vína a ubytováni budeme ve Velkých Bílovicích, největší vinařské obcí v České republice. Téměř ke každé bílovické domácnosti patří vinohrad a vinný sklep!

Brno - Vila Tugendhat - Veľké Leváre - Kopčany - Mikulčice - Velké Bílovice - Lednicko-Valtický areál - Lednice - Valtice - Slup - Šatov - Znojmo - jeskyně Na Turoldu - Mikulov - Sirotčí Hrádek - Velké Pavlovice - Těšany
Program zájezdu
1. den zájezdu
Dopoledne odjedeme směr jižní Morava. Před příjezdem na ubytování krátce navštívíme BRNO, kde si prohlédneme VILU TUGENDHAT (UNESCO) - unikátní funkcionalistické stavby, (v případě omezení prohlídky Vilu Stiassni), skvost brněnské architektury, kde si vychutnáme noblesu, luxus i jedinečnost exteriéru a interiéru vily. Ubytování ve Velkých Bílovicích.

2. den zájezdu
Výlet na Slovensko - VEĽKÉ LEVÁRE. Návštěva Habánského muzea v historickém Iserovom domu z roku 1717, který je součástí památkové rezervace lidové architektury. Zde se seznámíme s historií Veľkých Levár, ukázkami habánských řemesel a životem habánů nejen ve zdejší oblasti. Pokračujeme do KOPČAN - prohlídka kostela sv. Markéty Antiochijské - jediná zachovaná stavba z období Velké Moravy. Odpoledne MIKULČICE, národní kulturní památka Slovanské hradiště s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími s cennými archeologickými nálezy. Na závěr dne Habánský sklep ve VELKÝCH BÍLOVICÍCH - prohlídka historického sklepa z roku 1614 spojená s degustací 6 vzorků vína.

3. den zájezdu

Dvoudenní program v "Zahradě Evropy" v LEDNICKO - VALTICKÉM AREÁLU (UNESCO), nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina na světě. Dnes navštívíme perlu jižní Moravy a jedno z nejnavštěvovanějších míst v zemi, neogotický ZÁMEK LEDNICE, prohlídka zámku, zámeckého skleníku - technická památka, zámecký park, proslulý orientální Minaret, Lovecký zámeček, jak jméno napovídá, sloužil šlechtě při loveckých kratochvílích. Prohlédneme si romantický Janův hrad ukrytý v lužních lesích.

4. den zájezdu
Dokončení prohlídky Lednicko-Valtického areálu. VALTICE - hlavní město vína, historické jádro města, návštěva jedinečného barokního ZÁMKU VALTICE s kaplí Nanebevzetí Panny Marie, Zámecký sklep, zámecká zahrada, Kolonáda Na Reistně, stojící na nejvyšším místě Lednicko-valtického areálu, inspirována slavnou Gloriette ve vídeňském Schönbrunnu. DIANIN CHRÁM (empírový zámeček Rendez-vous) - lovecký zámeček nedaleko Valtic u rybníka Rendezvous, v prostoru národní přírodní památky. Zámeček je zasvěcen patronce lovu Dianě, má podobu římského vítězného oblouku. Na fasádě uvidíme reliéfy s antickou mytologií a uvnitř najdeme bohatě zdobený sál, který má přes 100 m2. Obdivovat budeme i Chrám Tří Grácií - kryté sloupořadí se známou sochou tří žen.

5. den zájezdu
Ráno odjezd do SLUPI - prohlídka renesančního velkomlýnu se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem, jež je národní kulturní památkou. První zmínky pochází již z roku 1512. Zastávka v pohraniční obci ŠATOV, sídlo vinařství Znovín Znojmo. Krátká prohlídka Malovaného sklepa, kde dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plastické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmillian Appeltauer. Pokračujeme na samý jih Moravy. Královské město ZNOJMO. Důmyslný systém podzemí města, Vlkova věž, románská rotunda sv. Kateřiny jedna z nejstarších staveb na našem území.

6. den zájezdu
Návštěva jeskyně NA TUROLDU, jediná přístupná jeskyně v regionu. Pokračujeme do MIKULOVA, procházka městem s malebnými historickými uličkami. Individuálně možnost prohlídky Svatého Kopečku, zámku, zříceniny Kozího Hrádku, Horní synagogy či Dietrichsteinské hrobky. Na závěr krátká vycházka ke zřícenině Sirotčí Hrádek nad Klenticí.

7. den zájezdu
Odjezd do VELKÝCH PAVLOVIC - krátká vycházka k rozhledně Slunečná. Poslední zastávkou budou TĚŠANY - prohlídka barokní kovárny z roku 1700 s kovářskou dílnou z 19. století. Návrat v podvečerních hodinách.
Cena zahrnuje
 • dopravu klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
 • 6x ubytování v pensionu s vinným sklípkem - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • rekreační poplatek,
 • 6x polopenzi,
 • pojištění léčebných výloh při výletu na Slovensko,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj není možný,
 • Vila Tugendhat - vstupné a rez. poplatek záloha: 350 Kč dospělý, rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 2 měsíce před odjezdem,
 • pojištění storna zájezdu 210 Kč
Nástupní místa
30.06. - 06.07. Odjezd C
Ubytovaní
 • Pension*** ve Velkých Bílovicích v nejatraktivnější oblasti vinařů v těsné blízkosti mnoha turisticky nejzajímavějších míst. Součástí penzionu je restaurace a vinný sklípek.
Podnadpis
VILA TUGENDHAD, MIKULOV, ZNOJMO, VINNÉ SKLEPY
Podnadpis2
ZA PAMÁTKAMI UNESCO - ZÁJEZD JIŽNÍ MORAVA 2024
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
penzion
Ikony pro web
tip@ubytování
Příznaky termínů
CZ709-23-1%Doobsazeni pro muže
Doprava
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Ubytování a stravování
Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím
- Pension*** ve Velkých Bílovicích v nejatraktivnější oblasti vinařů v těsné blízkosti mnoha turisticky nejzajímavějších míst. Součástí penzionu je restaurace a vinný sklípek.
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Stravování
polopenze (ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů)
Vstupné, platby
Orientační ceny vstupného z roku 2023
Brno - Vila Tugendhat (nutná rezervace v CK) - 350 Kč
Lednicko - Valtický areál - Janův hrad - 120 Kč
- zámek Lednice - 240 Kč
- minaret - 100 Kč
- skleník - 100 Kč
- zámek Valtice 240 Kč
- Dianin chrám 100 Kč
- barokní divadlo - 140 Kč
- kolonáda - 50 Kč
Mikulčice - Slovanské Hradiště - archeologická prohlídka (obvyklá + rozhledna) - 100 Kč
- vyhlídková prohlídka (jen rozhledna) - 40 Kč
Sloup - renesanční velkomlýn - 60 Kč
Šatov - Malovaný sklep - 70 Kč
Znojmo - Vlkova věž - 25 Kč
- prohlídka s degustací - 150 Kč
- Rotunda sv. Kateřiny - 150 Kč
Mikulov - jeskyně na Tyroldu - 170 Kč (prohlídka jeskyně se nedoporučuje osobám se sníženou pohyblivostí a obtížně zdolávajícím schody)
- zámek - komentovaná prohlídka - 120 - 180 Kč
- nekomentovaná prohlídka - 120 Kč
- Kozí Hrádek - 30 Kč
- Dietrichsteinské hrobky - 100 Kč
- Horní synagoga - 50,- Kč
Těšany - Barokní kovárna - 50 Kč
Velké Bílovice - Habánský sklep - prohlídka spojená s degustací 6 vzorků vína - 250 Kč
Veľké Leváre - Habánské muzeum - 1 Eur

Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.

DOPORUČENÍ KAPESNÉ
Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 2 500 Kč a cca 30 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).
Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Doplňující info k zájezdu
Celní a devizové předpisy Slovenska
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

Cestovní dokumenty na Slovensko
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Bratislavě - Veĺvyslanectvo Českej republiky Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava Tel: 00421/2/59203301 Fax: 00421/2/59203330 úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00 pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 00421/903287003 Důležitá telefonní čísla slovensko Policie: 158 Požární ochrana: 150 Rychlá lékařská pomoc: 155 Integrovaný záchranný systém: 112 Důležitá čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112
Směrové číslo z ČR do Rakouska: 0043.

Důležitá upozornění

 • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.).
 • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
 • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
 • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a eventuálně malý polštářek pod hlavu či deku.
 • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
 • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční
 • prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
 • Z důvodu častějších a přísnějších bezpečnostních kontrol na území EU upozorňujeme, že cestující nesmí mít s sebou kapesní nože s čepelí delší než 8 cm a jiné ostré předměty.
 • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
 • Své zavazadlo si pečlivě označte štítkem se jménem a adresou, v opačném případě nebude zavazadlo převzato k přepravě.
 • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.