STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Kypr - ostrov dvou tváří

Kypr, Severní Kypr, Famagusta

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Kypr - ostrov dvou tváří

Neoficiální popis ubytování

Popis
- řecká i turecká část Naše novinka Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.
Zájezd zahrnuje
leteckou dopravu včetně tax#dopravu autobusem či mikrobusem na výlety#průvodce#7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)#7x polopenzi
Zájezd nezahrnuje
V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč(725.000000 CZK)#1/1 pokoj povinný při nedoobsazení)(5000.000000 CZK)
Program
Den 1
Přílet na Kypr , transfer do hotelu, ubytování.Den 2
HRAD KOLOSSI - postavený ve 13. století za vlády rytířů sv. Jana. Přejezd do starověkého KOURIONU - prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna). Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky a krásy. PAFOS - rozsáhlý archeologický park, zařazený díky svým historickým památkám na seznam světového dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů).Den 3
Hlavní město - NIKÓSIE - poslední rozdělené město na světě. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. Pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie s památkami na tureckou nadvládu - orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště.Den 4
Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA - návštěva "města duchů". Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Lala Mustafa Paşa, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká SALAMIS působivé antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter SV. BARNABÁŠE - nyní slouží jako archeologické muzeum.Den 5
Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru . SV. HILARION - romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE - prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí je nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS - překrásný augustinský klášter, pověstný "Strom zahálky".Den 6
Celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří TROODOS . Zastávka v malebné vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. KLÁŠTER KYKKOS - prohlídka nejbohatšího a neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu THRONI - překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA, který je díky překrásným freskám zapsán na seznamu UNESCO.Den 7
Volný den, možnost koupání.Den 8
LARNAKA - prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE - jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA - návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Vesnička LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, nocleh dle odletu.Den 9
Přílet do Prahy.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.