STUDENT AGENCY Dovolená

V dubnu platíme dovolenou my! Jednomu z vás.

V době od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 soutěžíte o dovolenou zdarma!

Do soutěže o dovolenou zdarma je automaticky zařazen každý, kdo si zakoupí zájezd v měsíci dubnu 2023 u STUDENT AGENCY. Soutěž se vztahuje na všechny závazně potvrzené cestovní smlouvy v daném období, s uhrazenou zálohou.

Vylosovanému výherci soutěže zaplatíme celou cenu rezervovaného zájezdu pro všechny osoby uvedené ve smlouvě, včetně objednaných cestovních služeb. Obecná pravidla soutěže o dovolenou zdarma najdete níže na této stránce.

Pokud se ještě rozmýšlíte, kdy si dovolenou zajistit, nyní je ten správný čas. Třeba se Štěstěna usměje právě na vás a letošní dovolenou budete mít na nás!

Vyberte si vaši dovolenou z největší nabídky zájezdů českých a německých CK na jednom místě a za stejné ceny jako u CK. A my vám budeme držet pěsti, ať se na vás usměje štěstí!

  Podmínky účasti

  Závazně potvrzená cestovní smlouva v měsíci dubnu, s uhrazenou zálohou.

  Od kdy do kdy

  Období soutěže se vztahuje na cestovní smlouvy uzavřené od 1.4. do 30.4.2023.

  Výherce

  5. května 2023 vylosujeme jednoho výherce a tomu zájezd uhradíme.

  Tipy na dovolenou v Řecku

  Stahuji data

  Tipy na dovolenou v Chorvatsku

  Stahuji data

  Tipy na dovolenou v Bulharsku

  Stahuji data

  Tipy na dovolenou v Turecku

  Stahuji data

  Tipy na dovolenou v Tunisku

  Stahuji data

  Tipy na dovolenou v Egyptě

  Stahuji data

  Obecná pravidla soutěže o dovolenou zdarma na Dovolena.cz

  I. Obecná ustanovení

  1. Soutěž pořádá společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. se sídlem náměstí Svobody 17, Dům pánů z Lipé v Brně, 602 00 Brno, IČO: 08120803 (dále jen „organizátor“).
  2. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu návštěvnosti své www stránky dovolena.cz a za účelem budování povědomí o dovolena.cz.
  3. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo si od 1. do 30. dubna 2023 zakoupí zájezd u organizátora a uhradí zálohu. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
  4. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, zaměstnanci společností holdingů RegioJet s STUDENT AGENCY a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.
  5. Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je číslo jeho rezervace, jméno a datum narození toho, kdo smlouvu uzavíral. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.
  6. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na www.dovolena.cz/souteze. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na www stránkách organizátora.

  II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Účastník soutěže poskytuje organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.
  2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
  3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

  III. Mechanismus soutěže

  1. Soutěž bude probíhat v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023.
  2. Soutěž se vztahuje na všechny závazně potvrzené cestovní smlouvy s uhrazenou zálohou. Úhrada se bude týkat ceny zájezdu včetně objednaných cestovních služeb.
  3. Ze všech závazně potvrzených cestovních smluv s uhrazenou zálohou vylosuje dne 5 .5. 2023 organizátor jednu, kterou vybranému účastníku soutěže uhradí.

   IV. Výhry a jejich předání

  4. Výhra v soutěži představuje jeden zájezd na základě uzavřené Smlouvy o zájezdu, zakoupený v uvedeném období přes portál www.dovolena.cz.
  5. Výherce bude informován o výhře telefonicky či elektronicky prostřednictvím emailu.
  6. Výhra bude výherci předána osobně v sídle organizátora.
  7. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
  8. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.
  9. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

  Cookie předvolby

  Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

  Vlastní preference

  Technické soubory cookie

  Tyto soubory cookie umožňují základní funkce webu, jako je například přihlášení a dokončení objednávky. Tyto soubory cookie neshromažďují osobní údaje pro marketingové účely a nelze je zakázat.

  Soubory cookie pro zvýšení výkonu

  Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

  Cílené soubory cookie

  Tyto soubory cookie mohou být využívány k uchovávání záznamů o určitém uživatelském chování nebo vašich preferencích, aby nabízený obsah lépe odpovídal vašim zájmům a aby se vám na ostatních webech zobrazovaly relevantní reklamy. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny prostřednictvím našeho webu námi nebo našimi reklamními partnery. Neukládají přímo osobní údaje, ale využívají jedinečnou identifikaci vašeho prohlížeče a zařízení použitého pro přístup k internetu. Jestliže tyto soubory cookie zakážete, nabízené reklamy nebudou přizpůsobeny vašim zájmům.

  Požadované soubory cookie

  Tyto soubory cookie zajišťují pokročilejší funkce stránek. Tyto soubory cookie neshromažďují údaje, pomocí nichž by bylo možné určit identitu jednotlivých uživatelů.